Anagrammes de 'adenosarcomata' en anglaisAnagrammes de 'adenosarcomata' en françaisAnagrammes de 'adenosarcomata' en allemandAnagrammes de 'adenosarcomata' en espagnol

lettres saisies

ADENOSARCOMATA : 14 lettres

Les anagrammes de "adenosarcomata" avec 12 lettres :

amordançâtes

Reste : ao

Scrabble : 16

Les anagrammes de "adenosarcomata" avec 11 lettres :

désamorçant

Reste : aao

Scrabble : 15

mordançâtes

Reste : aao

Scrabble : 15

Les anagrammes de "adenosarcomata" avec 10 lettres :

amordances

Reste : aaot

Scrabble : 14

amordancés

Reste : aaot

Scrabble : 14

amordanças

Reste : aeot

Scrabble : 14

amordançât

Reste : aeos

Scrabble : 14

canardâmes

Reste : aoot

Scrabble : 14

canardâtes

Reste : amoo

Scrabble : 13

catamarans

Reste : deoo

Scrabble : 13

désamorçât

Reste : aano

Scrabble : 14

mandateras

Reste : acoo

Scrabble : 12

monotraces

Reste : aaad

Scrabble : 13

racontâmes

Reste : aado

Scrabble : 13

ramandâtes

Reste : acoo

Scrabble : 12

romançâtes

Reste : aado

Scrabble : 13

tracanâmes

Reste : adoo

Scrabble : 13

Les anagrammes de "adenosarcomata" avec 9 lettres :

admonesta

Reste : aacor

Scrabble : 11

amarantes

Reste : acdoo

Scrabble : 10

amordance

Reste : aaost

Scrabble : 13

amordancé

Reste : aaost

Scrabble : 13

amordança

Reste : aeost

Scrabble : 13

amorçâtes

Reste : aadno

Scrabble : 12

astronome

Reste : aaacd

Scrabble : 10

cadrantes

Reste : aamoo

Scrabble : 12

camarades

Reste : anoot

Scrabble : 13

canoteras

Reste : aadmo

Scrabble : 11

canotâmes

Reste : aador

Scrabble : 12

caronades

Reste : aamot

Scrabble : 12

catamaran

Reste : deoos

Scrabble : 12

contrâmes

Reste : aaado

Scrabble : 12

crantâmes

Reste : aadoo

Scrabble : 12

dormantes

Reste : aaaco

Scrabble : 11

démontras

Reste : aaaco

Scrabble : 11

désamorça

Reste : aanot

Scrabble : 13

désarmant

Reste : aacoo

Scrabble : 11

mandatera

Reste : acoos

Scrabble : 11

mansardât

Reste : aceoo

Scrabble : 11

mascarade

Reste : anoot

Scrabble : 13

monotrace

Reste : aaads

Scrabble : 12

mordances

Reste : aaaot

Scrabble : 13

mordancés

Reste : aaaot

Scrabble : 13

mordantes

Reste : aaaco

Scrabble : 11

mordanças

Reste : aaeot

Scrabble : 13

mordançât

Reste : aaeos

Scrabble : 13

odorantes

Reste : aaacm

Scrabble : 10

radotâmes

Reste : aacno

Scrabble : 11

ramonâtes

Reste : aacdo

Scrabble : 10

transcoda

Reste : aaemo

Scrabble : 12

transcode

Reste : aaamo

Scrabble : 12

transcodé

Reste : aaamo

Scrabble : 12

économats

Reste : aaadr

Scrabble : 12

Les anagrammes de "adenosarcomata" avec 8 lettres :

Amaranta

Reste : cdeoos

Scrabble : 9

Amarante

Reste : acdoos

Scrabble : 9

Andraste

Reste : aacmoo

Scrabble : 9

Macarena

Reste : adoost

Scrabble : 11

Rosamond

Reste : aaacet

Scrabble : 10

Tancredo

Reste : aaamos

Scrabble : 11

acterons

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

adorâmes

Reste : aacnot

Scrabble : 10

adorâtes

Reste : aacmno

Scrabble : 9

amarante

Reste : acdoos

Scrabble : 9

amorcent

Reste : aaados

Scrabble : 11

amorçant

Reste : aadeos

Scrabble : 11

amorçons

Reste : aaadet

Scrabble : 11

ancrâmes

Reste : aadoot

Scrabble : 11

ancrâtes

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

aromates

Reste : aacdno

Scrabble : 9

cadastra

Reste : aemnoo

Scrabble : 11

cadastre

Reste : aamnoo

Scrabble : 11

cadastré

Reste : aamnoo

Scrabble : 11

cadrante

Reste : aamoos

Scrabble : 11

cadrants

Reste : aaemoo

Scrabble : 11

cadrâmes

Reste : aanoot

Scrabble : 12

cadrâtes

Reste : aamnoo

Scrabble : 11

camarade

Reste : anoost

Scrabble : 12

camardes

Reste : aanoot

Scrabble : 12

canardas

Reste : aemoot

Scrabble : 11

canardes

Reste : aamoot

Scrabble : 11

canardât

Reste : aemoos

Scrabble : 11

canardés

Reste : aamoot

Scrabble : 11

canotera

Reste : aadmos

Scrabble : 10

cardâmes

Reste : aanoot

Scrabble : 12

cardâtes

Reste : aamnoo

Scrabble : 11

carmâtes

Reste : aadnoo

Scrabble : 11

caronade

Reste : aamost

Scrabble : 11

cartoons

Reste : aaadem

Scrabble : 10

casemata

Reste : adnoor

Scrabble : 11

casernât

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

caseront

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

censorat

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

coderons

Reste : aaaamt

Scrabble : 11

coderont

Reste : aaaams

Scrabble : 11

comédons

Reste : aaaart

Scrabble : 12

conardes

Reste : aaamot

Scrabble : 11

conteras

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

contâmes

Reste : aaador

Scrabble : 11

cordâmes

Reste : aaanot

Scrabble : 12

cordâtes

Reste : aaamno

Scrabble : 11

cornâmes

Reste : aaadot

Scrabble : 11

cornâtes

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

coterons

Reste : aaaadm

Scrabble : 10

cramsant

Reste : aadeoo

Scrabble : 11

cramsent

Reste : aaadoo

Scrabble : 11

cramâtes

Reste : aadnoo

Scrabble : 11

cranâmes

Reste : aadoot

Scrabble : 11

cranâtes

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

crânâmes

Reste : aadoot

Scrabble : 11

crânâtes

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

crémants

Reste : aaadoo

Scrabble : 11

créosota

Reste : aaadmn

Scrabble : 10

damerons

Reste : aaacot

Scrabble : 10

dameront

Reste : aaacos

Scrabble : 10

damneras

Reste : aacoot

Scrabble : 10

damnâtes

Reste : aacoor

Scrabble : 10

daterons

Reste : aaacmo

Scrabble : 9

dormante

Reste : aaacos

Scrabble : 10

dormants

Reste : aaaceo

Scrabble : 10

doseront

Reste : aaaacm

Scrabble : 9

doterons

Reste : aaaacm

Scrabble : 9

dracénas

Reste : aamoot

Scrabble : 11

décanats

Reste : aamoor

Scrabble : 11

décantas

Reste : aamoor

Scrabble : 11

décorant

Reste : aaamos

Scrabble : 11

décornas

Reste : aaamot

Scrabble : 11

décornât

Reste : aaamos

Scrabble : 11

décorons

Reste : aaaamt

Scrabble : 11

démontas

Reste : aaacor

Scrabble : 10

démontra

Reste : aaacos

Scrabble : 10

démâtons

Reste : aaacor

Scrabble : 10

dérasant

Reste : aacmoo

Scrabble : 9

dératons

Reste : aaacmo

Scrabble : 9

désarmât

Reste : aacnoo

Scrabble : 10

détrônas

Reste : aaacmo

Scrabble : 9

encadras

Reste : aamoot

Scrabble : 11

encadrât

Reste : aamoos

Scrabble : 11

encartas

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

encastra

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

encordas

Reste : aaamot

Scrabble : 11

encordât

Reste : aaamos

Scrabble : 11

escadron

Reste : aaamot

Scrabble : 11

escamota

Reste : aadnor

Scrabble : 11

macarons

Reste : aadeot

Scrabble : 11

macerons

Reste : aaadot

Scrabble : 11

macérant

Reste : aadoos

Scrabble : 11

macérons

Reste : aaadot

Scrabble : 11

mandatas

Reste : aceoor

Scrabble : 10

mandater

Reste : aacoos

Scrabble : 10

mandates

Reste : aacoor

Scrabble : 10

mandatés

Reste : aacoor

Scrabble : 10

manderas

Reste : aacoot

Scrabble : 10

mandores

Reste : aaacot

Scrabble : 10

mandâtes

Reste : aacoor

Scrabble : 10

mansarda

Reste : aceoot

Scrabble : 10

mansarde

Reste : aacoot

Scrabble : 10

mansardé

Reste : aacoot

Scrabble : 10

marantas

Reste : acdeoo

Scrabble : 9

marantes

Reste : aacdoo

Scrabble : 9

marnâtes

Reste : aacdoo

Scrabble : 9

mascaret

Reste : aadnoo

Scrabble : 11

mascaron

Reste : aadeot

Scrabble : 11

matadors

Reste : aaceno

Scrabble : 10

maternas

Reste : aacdoo

Scrabble : 9

materons

Reste : aaacdo

Scrabble : 9

matrones

Reste : aaacdo

Scrabble : 9

moderato

Reste : aaacns

Scrabble : 10

modérant

Reste : aaacos

Scrabble : 10

modérons

Reste : aaaact

Scrabble : 10

monderas

Reste : aaacot

Scrabble : 10

mondâtes

Reste : aaacor

Scrabble : 10

monte-sac

Reste : aaador

Scrabble : 11

monteras

Reste : aaacdo

Scrabble : 9

mordance

Reste : aaaost

Scrabble : 12

mordancé

Reste : aaaost

Scrabble : 12

mordante

Reste : aaacos

Scrabble : 10

mordants

Reste : aaaceo

Scrabble : 10

mordança

Reste : aaeost

Scrabble : 12

motardes

Reste : aaacno

Scrabble : 10

mâterons

Reste : aaacdo

Scrabble : 9

nacarats

Reste : ademoo

Scrabble : 10

nacrâmes

Reste : aadoot

Scrabble : 11

nacrâtes

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

nécrosât

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

odorante

Reste : aaacms

Scrabble : 9

odorants

Reste : aaacem

Scrabble : 9

ondatras

Reste : aacemo

Scrabble : 9

racontas

Reste : aademo

Scrabble : 10

racontes

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

racontés

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

radotons

Reste : aaacem

Scrabble : 9

ramadans

Reste : aceoot

Scrabble : 10

ramandas

Reste : aceoot

Scrabble : 10

ramandes

Reste : aacoot

Scrabble : 10

ramandât

Reste : aceoos

Scrabble : 10

ramandés

Reste : aacoot

Scrabble : 10

ramendas

Reste : aacoot

Scrabble : 10

ramendât

Reste : aacoos

Scrabble : 10

recasant

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

remontas

Reste : aaacdo

Scrabble : 9

rentamas

Reste : aacdoo

Scrabble : 9

romances

Reste : aaadot

Scrabble : 11

romancés

Reste : aaadot

Scrabble : 11

romandes

Reste : aaacot

Scrabble : 10

romanças

Reste : aadeot

Scrabble : 11

romançât

Reste : aadeos

Scrabble : 11

rotondes

Reste : aaaacm

Scrabble : 9

rétamons

Reste : aaacdo

Scrabble : 9

sarmenta

Reste : aacdoo

Scrabble : 9

satanera

Reste : acdmoo

Scrabble : 8

scandera

Reste : aamoot

Scrabble : 11

secondât

Reste : aaamor

Scrabble : 11

semonçât

Reste : aaador

Scrabble : 11

sérançât

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

taconeos

Reste : aaadmr

Scrabble : 10

tadornes

Reste : aaacmo

Scrabble : 9

tanceras

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

tançâmes

Reste : aadoor

Scrabble : 11

tardâmes

Reste : aacnoo

Scrabble : 10

tocardes

Reste : aaamno

Scrabble : 11

tomerons

Reste : aaaacd

Scrabble : 9

tornades

Reste : aaacmo

Scrabble : 9

tracanas

Reste : ademoo

Scrabble : 10

tracanes

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

tracanés

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

traçâmes

Reste : aadnoo

Scrabble : 11

trônâmes

Reste : aaacdo

Scrabble : 9

écartons

Reste : aaadmo

Scrabble : 10

économat

Reste : aaadrs

Scrabble : 11

écrasant

Reste : aadmoo

Scrabble : 10

Un mot n'apparait pas lors d'une recherche d'anagramme ?

Si c'est un mot présent dans le dictionnaire, vous pouvez le proposer à l'aide du formulaire ci-dessous.

Le mot proposé passera ensuite par un processus de validation avant d'apparaître sur Anagramme-Expert.
N'hésitez pas à soumettre vos propositions et contribuez à l'enrichissement du contenu du site !

Anagramme Expert est un générateur d'anagrammes et de combinaisons de lettres.

Basé sur plus de 330 000 mots et noms propres du dictionnaire français, il est capable retrouver toutes les anagrammes exactes de lettres, de mots ou de phrases. De plus Anagramme Expert recherche dans son dictionnaire toutes les anagrammes partielles et propose de retrouver les sous-anagrammes des lettres non utilisées.

C'est un outil essentiel pour tous les anagrammeurs, amateurs de jeux de lettres ou ceux qui souhaitent simplement se divertir. Avec Anagramme-Expert, vous pourrez faire des anagrammes en ligne, des anagrammes de prénoms, des anagrammes de mots du dictionnaire et bien d'autres possibilités.

Anagrammez sans modération !

En 2012, Anagramme-Expert devient encore plus performant : moteur de recherche amélioré, dictionnaire plus complet, nouvelle présentation des anagrammes, affichage les lettres non utilisées et des sous-anagrammes, calcul des points Scrabble, etc.

En 2020, Anagramme-Expert s'améliore encore : nouvelle ergonomie adaptée pour une utilisation smartphone, tablette et ordinateur, moteur de recherche encore plus rapide, dictionnaire que les utilisateurs peuvent enrichir et modérer, nouveau jeu pour s'entraîner aux anagrammes et au Scrabble etc.

Histoire d'une anagramme (grec ana, en arrière, et gramma, lettre)...

L'utilisation des anagrammes remonte à l'Antiquité avec la civilisation grecque et ses légendes qui y font déjà allusion.

Divertissement appréciée des hommes de lettres, l'anagramme traverse les siècles, et ce jeu de transposition de lettres d'un mot ou d'une phrase devient un véritable art littéraire. Apparaissent à cette époque les citations anagrammées, qui peuvent prendre un tout autre sens une fois les lettres interverties.

Les anagrammes sont aussi utilisées avec les noms propres pour obtenir des pseudonymes composés des mêmes lettes. Parmis les plus célèbres, François Rabelais (Alcofribas Nasier), Pascal Obispo (Pablo Picasso), Boris Vian (Brisavion), etc.

L'art des anagrammes se perpétue toujours, au travers des nombreux jeux utilisant les permutations de lettres. Le Scrabble, les mots-croisés, le jeu des chiffres et des lettres, les pyramigrammes et autres jeux de mots ; la liste est longue, et les anagrammes ne sont pas prêtes de disparaître !

©2008 Anagramme-Expert.com - Contact